Απώλεια εγκυμοσύνης και επαναλαμβανόμενες αποβολές

Η απώλεια μιας εγκυμοσύνης μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησης. Ο κίνδυνος μιας αποβολής είναι μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου στο 10-12%, για τις εγκυμοσύνες που έχουν συλλάβει φυσιολογικά, ενώ φτάνει το 20-25% για τις εγκυμοσύνες κατόπιν εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στην περίπτωση κύησης, που επιβεβαιώθηκε με υπερηχογράφημα, ότι είναι πέραν των 6-7 εβδομάδων, απαιτείται καθαρισμός της ενδομήτριας κοιλότητας με τη μέθοδο απορρόφησης και απόξεσης. Οι ιστοί μπορούν να σταλούν για κυτταρογενετική ανάλυση και διάγνωση πιθανής τρισομίας. Για παράδειγμα το σύνδρομο Down είναι η επικρατέστερη χρωμοσωμιακή ανωμαλία των αποβληθέντων εμβρύων. Η πιθανότητα λανθασμένης απάντησης κυμαίνεται μεταξύ 5-25% λόγω της καταστροφής και μείξης των ιστών κατά την απόξεση, όπου πλακούντας, έμβρυο και ενδομήτριο γίνονται όλα μια μάζα. Οι πιθανότητες αυτού του λάθους είναι περισσότερες όταν το έμβρυο είναι γένους θηλυκού.

Σήμερα τα προβλήματα αυτά μπορούν να αποφευχθούν και επιπρόσθετα να γίνει  διάγνωση για τα ακριβή αίτια της αποβολής. Η υστερο-εμβρυοσκόπιση είναι η μέθοδος που διερευνά τους λόγους που το έμβρυο είναι νεκρό. Ένα μικρό τηλεσκόπιο, διαμέτρου 2.8 χιλιοστών, οδηγείται εντός της ενδομήτριας κοιλότητας διαμέσου του τραχήλου και εντελώς ανώδυνα για να ελέγξει και να διαπιστώσει τους λόγους . Η συστηματική και ενδελεχής εξέταση διαρκεί 10-15 λεπτά. Η ενδομήτρια κοιλότητα, η θέση του εμβρυικού σάκου, το φθαρτό, ο χοριακός και αμνιακός σάκος και ο πλακούντας αξιολογούνται. Το έμβρυο, ο ομφάλιος λώρος και η λήκυθος μπορούν επίσης να εκτιμηθούν και να διαγνωστούν ανάλογα, κατά πόσον είναι φυσιολογικά ή παθολογικά σύμφωνα με την ηλικία του εμβρύου και τη κλίμακα Carnegie. Στη συνέχεια, το έμβρυο μήκους από 4 μέχρι και 15 χιλιοστά, λαμβάνεται με μικρολαβίδα τοποθετείται σε ειδικό υγρό και αποστέλλεται στο εργαστήριο της κυτταρογενετικής.

Μέχρι αυτό το σημείο η διαδικασία της υστερο-εμβρυοσκόπισης είναι ανώδυνη. Όταν όμως η ενδομήτρια κοιλότητα εκκενωθεί, τότε χορηγείται γενική αναισθησία. Σύμφωνα με διεθνής μελέτες και τη δική μας εμπειρία, πέραν των 500 περιπτώσεων υστερο-εμβρυοσκόπισης ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Φυσιολογικός φαινότυπος και φυσιολογικά χρωματοσώματα διαγνώστηκαν στο 14% των περιπτώσεων

Φυσιολογικός φαινότυπος και προβληματικά χρωματοσώματα διαγνώστηκαν σε 6% των περιπτώσεων

Παθολογικός φαινότυπος και φυσιολογικά χρωματοσώματα διαγνώστηκαν στο 14% των περιπτώσεων

Παθολογικός φαινότυπος και προβληματικά χρωματοσώματα διαγνώστηκαν σε 66% των περιπτώσεων

Στην πρώτη κατηγορία με ποσοστό 14% όπου τα έμβρυα διαγνώστηκαν με φυσιολογικό φαινότυπο και φυσιολογικά χρωματοσώματα, η απώλεια της εγκυμοσύνης οφειλόταν σε παθολογίες της ενδομήτριας κοιλότητας. Αυτές ήταν προβληματική ή/και λανθασμένη θέση εμφύτευσης του κυήματος, αποκόλληση, θρόμβωση, ατυχήματα του ομφάλιου λώρου κλπ. Στο τέλος μόνο στο 5-7% των περιπτώσεων δεν μπορούμε να διαγνώσουμε τους λόγους της αποβολής. Η τεράστια συμβολή της υστερο-εμβρυοσκόπισης άπτεται στο γεγονός ότι η ορθή διάγνωση των αιτιών αποβολής βοηθά τα μέγιστα στην μελλοντική θεραπεία και στα μέτρα πρόληψης αποφυγής μιας επόμενης ενδεχόμενης αποβολής. Επιπρόσθετα συνδράμει στην ανακούφιση του πόνου και της κακής ψυχολογικής κατάστασης της ασθενούς.