ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Υστερο-εμβρυοσκόπηση
Επαναλαμβανόμενες
αποβολές και Μαιευτική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Θεραπείες ακράτειας
ούρων και αποκατάσταση
κόλπου και αιδοίου με Λέϊζερ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ενδοσκοπική Χειρουργική,
Λαπαροσκόπηση, Διακολπική
Λαπαροσκόπηση, Υστεροσκόπηση

Υπηρεσίες womana

Οι διαδικασίες διαχείρισης ασθενών και οι χειρουργικές επεμβάσεις διεκπεραιώνονται σε υψηλο επιπέδο με γνώμονα:

Τη σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεια

Τα άριστα μετ’ εγχειρητικά αποτελέσματα

Την ασφάλεια των ασθενών

Τη μειωμένη νοσηλεία οπου το 90% των περιστατικών χρειαζονται περίθαλψη μονο ημερήσιας φροντίδας

Λίστα επεμβάσεων

Κατάλογος των πιο συχνών χειρουργικών επεμβάσεων: Υστεροσκοπικές εγχειρήσεις…

Προληπτική Ιατρική στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ιατρικές εξετάσεις…

Γυναικολογία

Οι ασθενείς μπορεί να παραπέμπονται από άλλους γιατρούς ή απευθύνονται…

Αναπαραγωγική Ιατρική και Χειρουργική

Λειτουργούμε μια άρτια εξοπλισμένη κλινική….

Μαιευτική

Παρακολούθηση και διαχείριση των κυήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Λέιζερ – Oυρογυναικολογια

Η ακράτεια ούρων επί άσκησης, είναι συνέπεια βλάβης των πυελικών οργάνων της…

Εμμηνόπαυση

Ο μέσος όρος ηλικίας της εμφάνισης της εμμηνόπαυσης είναι 53 χρονών.

Γυναικολογική Ογκολογία

Το τεστ Παπανικολάου εξετάζει την υγεία των επιφανειακών κυττάρων στη ζώνη