Οστεοπόρωση και Θεραπείες υποκατάστασης

Κατευθυντήριες οδηγίες 2020

European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women

The International Osteoporosis Foundation (IOF) website lists osteoporosis guidelines

AACE Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis – 2020 Update

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (οιστρογόνα και προγεστερόνης) προτείνεται σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υψηλό κίνδυνο καταγμάτων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

Σε γυναίκες με υστερεκτομή, χορηγούνται μόνο οιστρογόνα)για την πρόληψη όλων των τύπων καταγμάτων.

• Κάτω των 60 ετών ή < 10 ετών μετά την εμμηνόπαυση

• με χαμηλό κίνδυνο για εν τω βάθη θρόμβωση

• όταν τα διφωσφονικά ή το denosumab δεν είναι κατάλληλα

• Με ενοχλητικά αγγειοκινητικά συμπτώματα

• Με επιπρόσθετα συμπτώματα κλιμακτηρίου

• Χωρίς αντενδείξεις

• Χωρίς προηγούμενο έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο

• Χωρίς καρκίνο του μαστού

Θεραπεία με ραλοξιφαίνη ή βαζεδοξιφένη για την μείωση κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων, προτείνεται σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση και υψηλό κίνδυνο κατάγματος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

• με χαμηλό κίνδυνο για εν τω βάθη θρόμβωση

• τα διφωσφονικά ή το denosumab δεν είναι κατάλληλα

• με υψηλό κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Θεραπεία με τιμπολόνη προτείνεται για την πρόληψη σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση και υψηλό κίνδυνο καταγμάτων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

•  Κάτω των 60 ετών ή < 10 ετών μετά την εμμηνόπαυση

•  Με χαμηλό κίνδυνο για εν τω βάθη θρόμβωση

•  Οπου τα διφωσφονικά ή το denosumab δεν είναι κατάλληλα

•  Με ενοχλητικά αγγειοκινητικά συμπτώματα

•  Με επιπρόσθετα συμπτώματα κλιμακτηρίου

•  Χωρίς αντενδείξεις

•  Χωρίς προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή υψηλό

    κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου

•  Χωρίς καρκίνο του μαστού

Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κατάγματος με οστεοπόρωση, προτείνουμε να χορηγείται καλσιτονίνη ρινικού σπρέι μόνο σε γυναίκες που δεν μπορούν να ανεχθούν ραλοξιφαίνη, διφωσφονικά, οιστρογόνα, denosumab, τιμπολόνη, αμπαλοπαρατίδη ή τεριπαρατίδη ή για τις οποίες αυτές οι θεραπείες δεν θεωρούνται κατάλληλες.