Σύγχρονη Μαιευτική και Γυναικολογία

Η σύγχρονη Μαιευτική και Γυναικολογία ταυτίζεται με την Womana, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει όλο το φάσμα περιπτώσεων παθολογίας που είτε συνυπάρχουν σε μια εγκυμοσύνη/τοκετό είτε παρουσιάζονται σαν ένα ακόμα πρόβλημα υγείας των γυναικολογικών παθήσεων. Ο γυναικολόγος-μαιευτήρας καλείται να διαχειριστεί και να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες ενδοσκόπησης, καινούργια μηχανήματα στο χειρουργείο, 3D και 4D υπερηχογράφους στο ιατρείο, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι συσκευές αυτές είναι απαραίτητες για την έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη χειρουργική αντιμετώπιση ιδιαίτερα των σύνθετων γυναικολογικών περιστατικών. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών, η πολυπλοκότητα των περιστατικών, καθώς και η πίεση χρόνου για τη γρήγορη ανάρρωση και ίαση των ασθενών, αυξάνουν το κίνδυνο για λάθη και μειώνουν την ποιότητα παροχής των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα.

Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Womana εδράζονται α) στο έξυπνο και διαδραστικό σύστημα για την φύλαξη, διαχείριση, ανάλυση και επεξεργασία ιατρικών δεδομένων στοχεύοντας στην αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας του περιστατικού, β) στη διασφάλιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας με την καταγραφή των διαδικασιών διάγνωσης βήμα προς βήμα, γ) στην εύκολη πρόσβαση σε διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας και φροντίδας στη Μαιευτική και Γυναικολογία κατά την διάρκεια διαχείρισης του περιστατικού είτε στο ιατρείο είτε στο χειρουργείο και δ) στην εξαγωγή αυτόματης ιατρικής αναφοράς, καταγράφοντας όλες τις λεπτομέρειες της διάγνωσης, όπως εικόνες της ενδοσκόπησης, υπερηχογράφημα, εικόνες μαγνητικού / αξονικού τομογράφου κλπ.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσο διαδικτύου, με άλλους επιφανείς γυναικολόγους για την καλύτερη διάγνωση και θεραπεία του περιστατικού. Το πιο πάνω καινοτόμο σύστημα πέραν της καταγραφής του περιστατικού και της επικοινωνίας με το χειρουργείο σε πραγματικό χρόνο εφαρμόζει αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων. Ταυτόχρονα διασταυρώνει τα διαγνωστικά ευρήματα της ασθενούς με αυτά που καταγράφονται στα διεθνή πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας παρέχοντας έτσι την καταλληλότερη θεραπεία.